라인 소스: 網友提供 공급자: Nettv 수집 시간:2021-05-23

TV Považie

TV Považie na trhu funguje už desať rokov. Sme jednou z troch najväčších regionálnych televízií na Slovensku. Máme kompletne pokrytý Trenčiansky kraj a vysielaním cez Mágio TV sme podstatne rozšírili okruh našich divákov. Vysielanie je teda umožnené viac ako pol milióna divákom. Vysielame cez optickú sieť SWAN a Antik ( cca 340 tisíc prípojok pre divákov) a aktuálne aj cez Mágio TV (viac ako 330 tisíc prípojok). Vysielame 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Orientujeme sa na spravodajstvo, kultúru a šport.

TV Považie
TV Považie
  • 온라인:
  • 분류하다:Slovakia
  • 업데이트 시간:2021-05-23 12:16
  •  SSL  HTTP